هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
راه اندازی پرتال جدید اداره هواشناسی شهرستان اسفراین
راه اندازی پرتال جدید اداره هواشناسی شهرستان اسفراین
پرتال جدید اداره هواشناسی اسفراین به منظور اطلاع رسانی دقیق تر و بر خط  با آدرس esfarayen.nkhmet.ir راه اندازی گردید.
تاریخ:
1398/02/10
تعداد بازدید:
76
منبع: