هواشناسی خراسان شمالی
محصولات
 پیش بینی سه روزه                                                              تحلیل زراعی                                                                                          ماهنامه روابط عمومی اسفند 97                                                    
 پیش بینی هفتگی  تحلیل ماهانه    
 پیش بینی فصلی  تحلیل وضع هوای کشور    
 ماهنامه بهمن1397  تحلیل خشکسالی    
 فصل نامه پاییز 97      
تاریخ به روزرسانی:
1398/02/10
تعداد بازدید:
58